Bryllup


Bryllupsfotografering er gøy, men også svært ansvarsfullt og utfordrende. Clean Shot Photography har profesjonellt utstyr som håndterer utfordringene slik fotografering krever. Noramalt medbringes en fotoassistent på slike oppdrag.

Fotogalleri: Bryllup