Konfirmasjon

En viktig dag for den unge er når man konfirmeres. Kanskje mest på grunn av alle gavene (!), men også fordi det er et skritt på veien inn i de voksnes rekker. Mor og far vil gjerne ha denne dagen dokumentert, og det tilbys studiofotografering samt fotografering i kirke/rådhus. Eventuelt også andre steder som f.eks. hjemme og samfunnshus.

Fotogalleri - konfirmasjon